Skönhet, nytta och beständighet

Skönhetsrådet och Stockholms utveckling under 100 år.

Författare

Henrik Nerlund

Beskrivning

Under det gångna seklet har Stockholm utvecklats från en liten kompakt stad till en utbredd storstadsregion. I de processer som format den moderna storstaden har Skönhetsrådet sedan 1919 fungerat som granskare av stadens utveckling och agerat som rådgivare, opponent och förslagsställare. Som fristående expertorganisation inom stadens förvaltning har rådet varit en kontroversiell organisation, men också en konstruktiv kritiker. I den här boken tecknas för första gången Stockholms bebyggelseutveckling utifrån Skönhetsrådets perspektiv; en berättelse som följer stadens förändring såväl ideologiskt som fysiskt. Här presenteras bakgrunden till varför staden ser ut som den gör, vilka debatter och ideal som ligger bakom nya stadsdelar, broar, höghus, konstverk, utglesning och förtätning.

Henrik Nerlund är arkitekturhistoriker specialiserad på stadsplanering och förändringsprocesser inom 1900-talets bebyggelsemiljöer. Sedan 2014 är han verksam som sekreterare och kanslichef för Skönhetsrådet.

”Rådet har fattat sin uppgift väsentligen i två riktningar, dels en skyddande och vårdande av de värden, som redan finns, dels en väckande och upplagsgivande till nya värdens skapande, i båda fallen skall rådet söka såväl genom verkliga konkreta åtgärder som agitation nå sina avsikter.”

Meddelande till pressen 1920.

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170313141
Utgivningsdatum: 2019-09-19
Omfång: 236 sidor
Vikt: 0,884 gram
Bandtyp: Inbunden
Thema-kod: Kulturhistioria