Stockholms Stadsmuseum – Sju stormiga år

En skildring av Stadsmuseets roll under det kulturpolitiskt omvälvande 1960-talet. Denna publikation finns för gratis nedladdning.

Författare

Olle Näsman

Beskrivning

Under 1960-talet lanserades en ny svensk kulturpolitik. Svenska museer uppmanades till att delta i samhällsdebatten och bidra till samhällsutvecklingen. Här får vi följa Stockholms stadsmuseums roll under en period präglad av omvälvande kulturpolitik och debatt kring museernas uppdrag.

Detaljerad information om boken

Stockholmia Essä nummer 2
Utgiven 2015

Digitala Stadsmuseet: Stockholms stadsmuseum – Sju stormiga år