Med ångbåt från land till stad

Om ångbåtsepoken och ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860-1950.

Författare

Lennart Rydberg

Beskrivning

Under tidigt 1800-tal etablerades ångbåtslinjer mellan Stockholm och övriga städer runt Mälaren. Ångbåten var modern för sin tid och stod för förändring, både ekonomiskt, tekniskt och socialt. Den tid som kan kallas för ångbåtsepoken är borta sedan länge, men ångbåtarna lämnade många spår som är synliga än idag.

Samma transportbehov som skapade ångbåtslinjerna i Mälaren finns ännu kvar men tillgodoses numera på annorlunda sätt.

Att det ändå återstår en liten flotta av de gamla vita båtarna gör det lättare att förstå gårdagens utveckling. De bevarade fartygen kan ses inte bara som teknikhistoria utan också som minnesmärken över Stockholms och Sveriges ekonomiska historia.

I den här boken beskriver författaren Lennart Rydberg hur det gick till när ångbåten fick sin framträdande plats. Vilka stod för initiativen och kapitalet? Hur utvecklades tekniken och hur ändrades kraven på service och komfort under ångbåtsepoken?

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170312885
Utgivningsdatum: 2016-05-31
Omfång: 204 sidor
Vikt: 0,880 gram
Bandtyp: Inbunden
Thema-kod: