Stockholm före Stockholm – Från äldsta tid fram till 1300

Stockholmsområdet har varit bebott sedan stenåldern - Tio forskare skriver om de som först bodde här och varför det byggdes en stad på medeltiden. Författarna är verksamma som arkeologer, ortnamnsforskare, runologer och kvartärgeologer. Tillsammans skildrar de i Stockholm före Stockholm en delvis okänd historia och ger flera nya infallsvinklar på det förflutna.

Författare

Redaktör

Susanne Thedéen

Torun Zachrisson

Kapitelförfattare

Ulf Fransson

Magnus Källström

Gunilla Larsson

Åsa Larsson

Staffan Nyström

Jan Risberg

Kerstin Söderlund

Susanne Thedéen

Per Vikstrand

Torun Zachrisson

Beskrivning

Vad fanns där Stockholm nu ligger innan den medeltida staden byggdes? Fanns här människor och bebyggelse, eller var det bara obebyggda berg och skogar? Stockholmsområdets äldsta historia är ganska okänd och få vet att trakten har varit bebodd ända sedan stenåldern. Runstenar, ortnamn och arkeologiska fynd kan emellertid berätta historien om den plats som med tiden blev en stad. I den här populärvetenskapliga antologin skriver tio forskare om alla de människor som först bodde här och bedrev bl.a. säljakt, fiske och jordbruk och varför det på medeltiden byggdes en stad just i detta område.

Detaljerad information om boken

ISBN: 
Utgivningsdatum: 2016-04-06
Omfång: 264 sidor
Vikt: 0,780 gram
Bandtyp: Danskt band
Thema-kod: