Vårbergsporträtt

Liksom flera andra av Stockholms förorter uppmärksammas Vårberg ofta i negativa sammanhang. I denna bok problematiseras den gängse bilden av ”förorten”. I elva levnadsberättelser från skilda delar av området kan vi här läsa om att leva och bo i Vårberg. Utgivningsdatum: 2021-08-26

Foto: Johan Stigholt

Författare

Bo Larsson

Fotograf

Johan Stigholt

Beskrivning

I elva levnadsberättelser från skilda delar av området – vissa präglade av hyresrätter, andra av bostadsrätter, radhus och villor – kan vi läsa om att leva och bo i stadsdelen. I separata kapitel berättas också om bland annat Vårbergs centrum, sportstugornas Johannesdal, kriminaliteten och statusen som ”utsatt område”, den av många väl ansedda arkitekturen och den mycket uppskattade naturen med Vårbergstoppen som områdets bildliga och bokstavliga höjdpunkt. Fram tonar bilden av en komplex stadsdel och en omtyckt plats att leva och bo på.

Boken är ett led i Stadsmuseets etnologiska och samtidsdokumenterande verksamhet. Sedan 2009 har denna bedrivits i en systematisk och organisatorisk form, med syfte att undersöka och bevara Stockholms nutida liv. I arbetet har en särskild betoning lagts på stadens yttre stadsdelar.

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170313332
Utgivningsdatum: 2021-08-26
Omfång: 170 sidor
Bandtyp: Danskt band
Thema-kod: Samhälle och politik