Stockholms gatunamn

Varför heter något ”Böcklingbacken”, ”Långpannestigen” eller ”Ånghästparken”? Vilka var Mamsell Josabeth, Staffan Sasse och Vackra Nanna som fått ge namn åt platser i staden? Vad betyder Akalla, Rinkeby och Skarpnäck? Namnen berättar om stadens ursprung, historia och utveckling. De är en del av Stockholms och stockholmarnas identitet och bidrar till den hembygdskänsla som också finns i en stad.

Omslag ”Stockholms gatunamn”. Form: Bitte Granlund

Beskrivning

I Stockholms gatunamn förklaras de drygt 5 400 namn på gator, torg, parker och andra allmänna platser i Stockholms 117 stadsdelar, som var fastställda vid utgången av år 2020. Första upplagan gavs ut flera gånger mellan åren 1982 och 1984. Tio år senare kom en andra, reviderad upplaga. Författarna var de mest kompetenta man kan tänka sig. Författaren och Stockholmsskildraren Per Anders Fogelström, ortnamnsforskaren Nils-Gustaf Stahre, förre chefen för Stockholms medeltidsmuseum Jonas Ferenius samt Gunnar Lundqvist, i flera årtionden handläggare av namnfrågor på stadsbyggnadskontoret. Alla fyra var under lång tid verksamma i Stadsbyggnadsnämndens namnberedning.

Staffan Nyström, professor i nordisk namnforskning och i 25 år verksam i namnberedningen, bland annat som dess ordförande, svarade för den tredje upplagan 2005. Detta är bokens fjärde upplaga. Ursprungsförfattarnas texter finns kvar i boken, men har uppdaterats, kompletterats och i viss mån moderniserats av Staffan Nyström. Nya regelverk och arbetssätt beskrivs och nya namn, tolkningar och forskningsresultat har infogats. Två fylliga register gör boken lätt att söka i.

Författare

Staffan Nyström

Detaljerad information om boken

ISBN: 
Utgivningsdatum: 2022-06-02
Omfång: 800 sidor
Bandtyp: Halvklotband
Thema-kod: Uppslagsverk och referensverk