Gravstenar berättar

Judiskt liv i Stockholm 1775-1875.

Författare

Redaktör

Petr Zupanc

Kapitelförfattare

Yvonne Jacobsson
Gabriel Herdevall
Petr Zupanc
Rita Bredefeldt
Carl Henrik Carlsson
Maynard Gerber
Morton Narrowe

Beskrivning

Aronsberg och Kronoberg, Kungsholmens två ålderdomliga och judiska begravningsplatser, är utgångspunkten för denna skildring av det judiska Stockholm.

Under 100 år, från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet, får vi följa såväl den svenska statens inställning till judisk invandring, som många av de invandrade personernas öden.

Vi får läsa om judiska sedvänjor för både levande och döda, och vi får en inblick i konstfulla gravstenstraditioner och i konsten att bevara vilorum som kulturarv.

Till minne av Petr Zupanc (1934–2017)

Författarpresentation

Yvonne Jacobsson, kulturproducent. Redaktör och författare till En begravning i dag, kapitel IIIAnställd på Judiska museet i Stockholm 1993. Chef för museet mellan 2002–2012 och har där producerat ett tjugotal utställningar och publicerat ett flertal kataloger om de svenska judarnas historia, kultur och utmaningar. Fick 2012 medalj från Polska staten för gränsöverskridande arbete i utställningarna 1968 och Franz Kafka och Bruno Schultz. Erhöll 2013 Konungens medalj av 8:e storleken.

Gabriel Herdevall, arkitekt SAR/MSA/KKH. Redaktör och författare till kapitel III, Gravplatserna. Delansvarig för monumentet om förintelsens offer vid Stockholms synagoga samt minnesmärket Vägen vid Raoul Wallenbergs torg. Ansvarig för utformningen av ett flertal utställningar på Judiska muséet, bland annat de om Josef Frank och Raoul Wallenberg som turnerade i flera europeiska länder. Tillsammans med Petr Zupanc, ansvarig för restaureringen av Aronsberg och Kronoberg. Fick Stockholmspriset 1996 för bostadsprojektet vid Jarlaplan, och nominerades till ROT-priset 2002 för Rosenhaneska palatset, Riddarholmen.

Petr Zupanc, arkitekt SAR/MSA. Bokens initiativtagare, redaktör och författare till kapitel II, Stenarna minns, kapitel III, Inledning, Nutida judisk begravningssed och kapitel V, Gravstenarnas historia. Petr Zupanc var stadsarkitekt i Täby kommun 1986–1990 och i Stockholms stad 1990–1993. Ordförande i Judiska församlingens gravplatsnämnd, initiativtagare och ansvarig för utbyggnaden av Södra begravningsplatsen samt restaureringen av Aronsberg och Kronoberg. Petr Zupanc gick bort 27 september 2017.

Rita Bredefeldt, docent och tidigare universitetslektor på ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet. I kapitel IV, Den judiska invandringen – de första hundra åren, skriver hon om de först invandrade judarnas sociala, ekonomiska, politiska och religiösa strävanden under de första hundra åren och den svenska statens förhållande till denna judiska invandring.

Carl Henrik Carlsson, filosofie doktor i historia, skriver i kapitel VI, Tidiga judar i Stockholm, om ett urval judar i huvudstaden från slutet av 1700-talet och framåt. Har i sin doktorsavhandling och i ett stort antal artiklar skrivit om svensk-judisk historia och undervisar också i ämnet. Publikationslista finns på carlhenrikcarlsson.se. Han är anställd vid Riksarkivet och Uppsala universitet.

Carl Henrik Carlssons webbplats

Maynard Gerber, kantor i Mosaiska församlingen i Stockholm, skriver i kapitel III om Chevrans roll. Utexaminerad kantor från Jewish Theological Seminary i New York 1974. Ett år senare kantor i Mosaiska (Judiska) församlingen i Stockholm där han lett gudstjänster, förrättat begravningar och vigslar, undervisat och föreläst. Han har även varit aktiv i interreligiös dialog under många år. 1988–89 fick han en mohel-utbildning i Jerusalem.

Morton Narrowe, överrabbin emeritus. Författare till  De gamla vet att förklara, kapitel I. Amerikansk-svensk rabbin, aktiv och tongivande inom religionsdialogen mellan judar, kristna och muslimer. Flyttade till Sverige 1965 för att arbeta som församlingsrabbin i tre år. Överrabbin i Stockholms judiska församling tio år senare, pensionerades 1998. Morton Narrowe är också författare till ett flertal böcker och skrifter. Självbiografin En tretvinnad tråd. Amerika. Jude. Svensk.  gavs ut 2005. Ledamot i det Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm.

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170313073
Utgivningsdatum: 2018-10-18
Omfång: 151 sidor
Vikt: 0,480 gram
Bandtyp: Flexband
Thema-kod: