Spår av ett liv

En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid. Boken är ett exempel på en forskningsinriktning inom historieämnet som har rönt allt större uppmärksamhet under senare år: mikrohistoria.

Författare

Anna Götlind

Rolf Lind

Beskrivning

I den här boken får vi möta en pojke som på 1860-talet blev sockenbarn i Lovö socken väster om Stockholm: August Theodor Blomqvist (1854–1941). Hela sitt liv levde han på platser i Stockholms närhet. I berättelsen relateras hans livsöde till större samhällsförändringar i Sverige och Stockholm under andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet.

Bilden av sockenbarnen är ofta mörk. De säljs till lägstbjudande på auktion, far illa i olika fosterhem och blir i vissa fall märkta för livet. Genom att på mikronivån följa ett sockenbarn genom livet visar författarna på nyanser och alternativa berättelser. Allt var inte mörkt. I sockenbarnets liv kunde det också finnas blommande syrener.

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170313134
Utgivningsdatum: 2019-05-23
Omfång: 248 sidor
Vikt: 0,900 gram
Bandtyp: Inbunden
Thema-kod: Historia och arkeologi