Stockholm som vara

Vad gör marknadstänket med vår syn på staden och dess olika funktioner som plats för invånarna i deras boende, arbete, umgänge och kulturkonsumtion? Tolv forskare ger sin syn på saken. Författarna har sin akademiska hemvist i bland annat etnologi och kulturgeografi med koppling till samhällsplanering vid Stockholms universitet samt i ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Författare

Redaktör

Klas Ramberg

Kapitelförfattare

Klas Ramberg
Hans Lind
Lennart Tonell
Leif Korkkinen
Thomas Borén
Fabian Sjö
Johannes Månsson
Mari Ferring
Emil Törnsten
Moa Beskow
Mattias Frihammar
Åsa Tjusberg

Beskrivning

Är staden en vara? Det går ju knappast att sälja huvudstaden till högstbjudande. Men städer konkurrerar med varandra och marknadsförs som varor. Så har det alltid varit. Idag har produktionen av ”varan Stockholm” ändrat karaktär. Konkurrensen gäller fler och andra företeelser än tidigare.

I denna antologi utgår tolv forskare från begreppet vara då de analyserar och diskuterar Stockholms förändring det senaste kvartsseklet. Författarna visar hur en allt starkare marknadsinriktning inverkat på stadens förändring i allt från stadsutveckling och bostadsbyggnadspolitik till Kulturhusets verksamhet.

Utifrån olika teman diskuterar författarna vad marknadsinriktningen gör med villkoren för människors existens. Hur hänger varan och varandet samman? Utgångspunkt är stadens olika platser, från nya bostäder och omgestaltade äldre stadsdelar till enskilda objekt som hotell och Slussen. Idéer om framtidens Stockholm kommer till uttryck i marknadsföring, i arkitekternas visioner, i omgestaltningen av historiska miljöer och i stadens översiktliga planering. Vem får vara i den nya staden?

Detajerad fakta om boken

ISBN: 9789170312922
Utgivningsdatum: 2016-09-23
Omfång: 326 sidor
Vikt: 0,780 gram
Bandtyp: Flexband
Thema-kod: Samhälle och politik