Att göra stad

En stad är en geografisk plats som består av byggnader, infrastruktur och administrativa institutioner. Men staden består också av de människor som genom tiderna har byggt, bott och levt i och mellan husen. Denna antologi handlar om att göra stad.

Staden har inte blivit till av sig själv. Den har gjorts, och den görs kontinuerligt, av olika grupper av människor med skilda intressen. Denna antologi handlar om att göra stad.

Staden är inte heller enhetlig. Den karaktäriseras snarare av asymmetri, rörelse och dynammik där idéer, tankar, handlingar möter det fysiska och materiella. När Stockholm beskrivs syftas ofta på det centrala eller staden som helhet. Den här antologin tar i stället avstamp i de perifera södra delarna av Stockholm, den urbana utkant som i dagligt tal ibland kallas för förorten, eller orten rätt och slätt. Det handlar om hur människor där – i bostadsområden, företag och institutioner – är delaktiga i att göra stad.

Antologin är skriven av forskare och samverkanspartner knutna till Södertörns högskola i Flemingsberg i södra Stockholm. Under fyra år har de studerat och diskuterat stadens dynamiska utveckling under rubriken reinvent.

Innehåll

Förord
Rebecka Lennartsson

Att göra stad i fragmenterade landskap
Malin Gawell och Apostolis Papakostas

Framtidstro tur och retur – fallet Skärholmen
Jonas Lindström

Den ohållbara hälsoväg(g)en – när goda intentioner inte blir som man tänkt sig
Apostolis Papakostas

Bostadssegregation i Södertörn 1990–2012
Thomas Wimark, Eva K. Andersson och Bo Malmberg

Bostadsförnyelse ur de boendes perspektiv
Dominika V. Polanska och Sarah Degerhammar Bonk

Miljonprogramets dolda utrymmen
Maria Pleiborn

Den gemensamma vårdnaden av platsen
Helena Olsson

Civilsamhället och marginaliserade områden – att vara på plats och att göra plats
Lisa Kings, Ihsan Kellecioglu, Atusa Rezai och Zhanna Kravchenko

Vems blick och vems röst? Kulturpolitik i marginaliserade områden
Lena Sohl

Det sociala kapitalets rumslighet – studie om kvinnors upplevelser av mötesplatser i Flemingsberg
Tanya Jukkala, Sara Ferlander, Alexandra Bogren och Alazar Ejigu

En praktikers klagan och hoppet i det konkreta
Helena Klintström

Flemingsberg och Flemingsberg Science
Björn Varnestig

Flemingsberg som lokaliseringsmiljöer för högteknologiföretag
Erik Borg och Besrat Tesfaye

(För)ortens entreprenörskapett – möte mellan mångas sökande efter utveckling
Malin Gawell

Välfärdsorganisationers plats i ”den marknadsbaserade entreprenöriella staden”
Ali Hajighasemi

Handelsplatsens roll för tillväxt i region Södertörn 357
Oana Mihaescu och Martin Korpi

E-handeln förändrar staden
Mats Bergman

Författare

Redaktör

Malin Gawell
Apostolis Papakostas

Kapitelförfattare

Malin Gawell
Apostolis Papakostas
Jonas Lindström
Thomas Wimark
Eva K. Andersson
Bo Malmberg
Dominika V. Polanska
Sarah Degerhammar
Bonk
Maria Pleiborn
Helena Olsson
Lisa Kings
Ihsan Kellecioglu
Atusa Rezai
Zhanna Kravchenko
Lena Sohl
Tanya Jukkala
Sara Ferlander
Alexandra Bogren
Alazar Ejigu
Helena Klintström
Björn Varnestig
Erik Borg
Besrat Tesfaye
Ali Hajighasemi
Oana Mihaescu
Martin Korpi
Mats Bergman

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170313301
Utgivningsdatum: 2021-02-18
Omfång: 399 sidor
Vikt: 1,149 gram
Bandtyp: Danskt band
Thema-kod: Samhälle och politik