Från skuggsidan. Folk och förbrytelser ur Stockholms historia

Författare

Redaktör

Rebecka Lennartsson

Beskrivning

Som andra större städer har Stockholm i alla tider förknippats med kriminalitet, med fara och med spänning. I både dikt och verklighet har Stockholm historien igenom varit Sveriges farligaste plats. Städer och kriminalitet tycks höra ihop. Men är det verkligen så? I antologin Från Skuggsidan sätter forskare och författare Stockholms skuggsidor i perspektiv. Möt upprorsmakare, dråpare och spioner, besök fängelser, änglamakerskor och stadens hotspots i berättelser präglade av fasa och förtvivlan, men också av förtröstan och förändring. Från skuggsidan berättar om de stora samhällsomvandlingarna genom närbilder från skilda epoker. Här möter vi kända och okända levnadsöden, platser och händelser ur stadens historia. Sammantaget återspeglar de en samhällelig utveckling från 1600-talet fram till idag. Somliga brottslingar tycks tidsbundna: häxor, självmördare, spioner, änglamakerskor och homosexuella. Andra handlingar återkommer som brottsliga historien igenom, som stöld, våldsbrott, rån och misshandel. Gränsen mot Skuggsidan dras om med varje ny samhällsordning. Men vilka platser är egentligen farliga – och för vem? Flera artiklar problematiserar synen på Skuggsidan och manar till eftertanke. Synen på brottslingen förändras över tid. Det avspeglar sig inte minst i utvecklingen från kropps- och skamstraff till internering och vård, som i boken får sin belysning genom besök på avrättningsplatser och genom unika inblickar i några av 1800-talets fängelser och synen på ”kriminaldårarna”. I alla tider har Skuggsidan och de människor, platser och handlingar som förknippas med stadens baksidor betraktats som de Andra. Fattigdom, avvikelser och utanförskap har ofta setts som hot. De möten med främlingar som staden erbjuder framställs som en grund för rädsla, och som något som bör undvikas. Grupper som har ansetts brottsbenägna har förföljts, motats iväg eller avskärmats. I det moderna Stockholm sanerades stadsdelar för att lösdrivare, ficktjuvar, våldsmän och hemligt prostituerade inte skulle kunna gömma sig för ordningsmakten. Idag motar vi bort hoten med upplysta parker, kodlås och övervakningskameror. Är vi då trygga i 2000-talets Stockholm?

Boken innehåller korta, lättillgängliga men högt kvalificerade texter som bygger på primärforskning och till stora delar tidigare okänt och opublicerat material, både när det kommer till texter och till det omfattande bildmaterial som ingår. Artiklarna fördjupar och problematiserar de ämnen som utställningen Skuggsidan (Stockholms stadsmuseum 2014) behandlar. Författarna är kvalificerade forskare och / eller experter inom bl a kriminologi, litteraturvetenskap, etnologi och historia. En inledning och avslutning håller samman katalogen, ger den en ram och sätter innehållet i ett kronologiskt sammanhang. Tematiskt och språkligt riktar sig boken utöver den ”intresserade allmänheten” mot unga vuxna och äldre ungdomar, med ett tillgängligt språk, spännande ingångar i ämnet och en pedagogisk grundtanke som stimulerar till reflektion.

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170312779
Utgivningsdatum: 2014-10-07
Omfång: 168 sidor
Vikt: 0,500 gram
Bandtyp: Häftad
Thema-kod: Kulturhistoria