Böcker bibliotek bildning – Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk

En biografi om folkbibliotekens moder.

Valfrid Palmgren (1877–1967) var en imponerande person: folkbildare, bibliotekspionjär, språkvetare och feminist. Hon var den första kvinnan som anställdes på Kungliga biblioteket, en av de första kvinnorna i Stockholms stadsfullmäktige, hon startade det första svenska barnbiblioteket och var den första kvinnliga lektorn vid Köpenhamns universitet.

Valfrid Palmgren var dotter till Karl Edvard Palmgren, som startade Palmgrenska samskolan i Stockholm. Hon disputerade i romanska språk i Uppsala och fick 1909 i uppdrag att göra den statliga utredning som fick en avgörande betydelse för de svenska folkbiblioteken. Två år senare gifte hon sig med Jon Munch-Petersen och flyttade till Köpenhamn. Där levde hon sedan ett långt och verksamt liv.

Författarna skildrar utifrån olika infallsvinklar. Valfrid Palmgrens liv och verk med tonvikt på åren i Sverige. Palmgrenska samskolan, bibliotekssituationen i Stockholm, debatten om barns läsning och Stockholms barn- och ungdomsbibliotek är några av de teman som tas upp.

Lena Lundgren har varit barnbibliotekarie och utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm. Mats Myrstener är biblioteksforskare och bibliotekarie vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Kerstin E. Wallin har forskat i pedagogikhistoria och folkbildning.

Författare

Lena Lundgren
Mats Myrstener
Kerstin E. Wallin

Detaljerad information om boken

ISBN: 9789170312816
Utgivningsdatum: 2015-04-22
Omfång: 371 sidor
Vikt: 1,130 gram
Bandtyp: Inbunden
Thema-kod: Biografier