Vällingbyporträtt: Elva berättelser

Gratis nedladdning! I denna bok berättar 17 personer boende i 11 hushåll om liv och vardag, om relationer och intressen, om bakgrund och framtidsförhoppningar. Utgiven december 2016.

Författare

Bo Larsson

Beskrivning

De bor alla i Vällingby, de flesta av dem i de för stadsdelen typiska trevåningshusen draperade runt en gård, några i radhus och några i höghus. Gemensamt för dem alla är emellertid att de lever på just de adresser där liknande intervjuer gjordes 1957, för snart 60 år sedan. Här ligger också bakgrunden till denna bok.

Intervjuaren den gången hette Börje Hanssen. Han var en framsynt forskare som kombinerade perspektiv och metoder från olika akademiska discipliner. Det var ingen slump att han sökte sig till Vällingby. Stadsdelen hade invigts bara tre år tidigare, och i det moderna landet Sverige ansågs den vara något av modernitetens utpost. Delegationer från både när och fjärran besökte den i studiesyfte.

I de intervjuer som forskaren Börje Hanssen gjorde ställdes mycket vardagsrelaterade frågor, frågor som ligger nära det intresse vår tids museer har för vardagligt liv. År 2010 upprepade Stadsmuseet i Stockholm därför intervjuerna – inte med samma personer, men väl med samma teman och utgående från samma boendeformer.

Tonvikten i denna bok ligger på 2010 års intervjuer utförda av Stadsmuseets etnolog och forskare Bo Larsson. I egen person skildrar de medverkande sina liv och hur det är att bo i Vällingby. I slutet av boken relateras deras berättelser till de äldre frågesamtalen. Vad som framkommer är inte en dramatiserad berättelse, men väl en spännande och konkret redogörelse för ett antal individers tankar om liv och vardag, om relationer och intressen, om bakgrund och framtidsförhoppningar i ett specifikt samhälle, Vällingby, år 2010. Om de hushåll som intervjuades 1957 var mycket likartade, så varierar levnadsbetingelserna för 2010 års intervjupersoner stort.

Detaljerad information

ISBN: 9789170313004

Digitala Stadsmuseet: Vällingbyporträtt – Elva berättelser