Vinnare av Stockholmiapriset 2024

2024 delas för första gången två priser ut: Stockholmiapriset och När historien möter samtiden.

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivets och Stockholmia – forskning och förlags pris för bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm.

En pantbank på Torkel Knutssonsgatan runt förra sekelskiftet. Foto Kasper Salin SSMF003769

Stockholmiapriset

Anna-Maria Underhill får Stockholmiapriset för magisteruppsatsen i historia Mellan skam och profit. Om social rörlighet bland pantlånare verksamma i Stockholm 1885–1920, framlagd 2023 vid Umeå universitet. Anna-Maria Underhill har genom ett brett källmaterial ur ett flertal arkiv studerat den pantlånerörelse som växte fram i Stockholm under ett skede av urbanisering och stor befolkningstillväxt.

Anna-Maria Underhills uppsats fokuserar på pantlånarnas sociala och geografiska härkomst och analyserar deras sociala mobilitet och rörlighet. Hennes arbete bidrar inte endast med ny kunskap om en yrkeskårs framväxt i Stockholm vid ett expansivt skede i stadens historia, utan belyser även en yrkeskår som historiskt legat i spänningsfältet mellan skam och profit.

Martina Berggren

När historien möter samtiden

Martina Berggren får Stockholmiapriset: När historien möter samtiden, för masteruppsatsen i historia Matfusk. Livsmedelskontroll och livsmedelslagstiftning i Stockholm 1880–1930, framlagd 2023 vid Stockholms universitet.  Martina Berggren har genom en gedigen materialgenomgång från en rad olika arkiv studerat uppbyggnaden och organiseringen av livsmedelskontroll i Stockholm, samt tidens syn på livsmedelshygien, och hur denna kom att påverka lagstiftningen.

Hennes arbete bidrar med ny kunskap om livsmedelskontrollens historia och framväxt i Stockholm under ett dynamiskt skede i stadens historia. Uppsatsen påminner oss också om nödvändigheten av att upprätthålla en säker och hållbar matproduktion.

Jury

Juryn bestod av: Ola Andersson, arkitekt SAR/MSA, Samfundet S:t Erik, Lennart Ploom, stadsarkivarie, chef för Stadsarkivet och Annika Sandén, docent och vetenskaplig redaktör på Stockholmia förlag.