Stockholmiapriset 2021

Stockholmiapriset 2021 tilldelades Linda Wikland för masteruppsatsen ”Vårt dagliga bröd giv oss idag. Hungersnöd, krishantering och resiliens i Stockholm 1650–1750.”

Linda Wikland. Foto: Linda Kummel.

Linda Wikland studerar i denna uppsats krishantering och förmågan till institutionell anpassning i samband med livsmedelsbristen i Stockholm under perioden 1650 till 1750. Den sociala resiliensen studeras, det vill säga de politiska, institutionella och sociala åtgärder som vidtogs för att lindra och förhindra svälten i staden. Wikland tar därmed ett nytt och djärvt men fruktbart teoretiskt grepp om en hundraårsperiod av samhällelig förändring. Frågan om samhällets hantering av kriser är ständigt aktuell.

”Vårt dagliga bröd giv oss idag. Hungersnöd, krishantering och resiliens i Stockholm 1650–1750” (pdf,1,73 MB, nytt fönster).