Stockholmiapriset 2019

Stockholmiapriset 2019 tilldelades Anneli Lucia Tostar för uppsatsen ”Young Adults and the Stockholm Housing Crisis: Falling Through the Cracks in the Foundation of the Welfare State.”

Anneli Lucia Tostar. Foto: Ernesto Garzón.

Tostars studie är en teoretiskt förankrad, välskriven och väl organiserad uppsats som sätter fingret på flera av dagens centrala frågor kring Stockholms bostadsförsörjning och ungas villkor i en marknadsdominerad värld.Tostar ställer i sin uppsats frågan hur unga stockholmare upplever och hanterar bostadssituationen i dagens Stockholm. Med utgångspunkt i teorier om välfärdsstaten och den moderna svenska individualismen lotsar hon läsaren, via ett antal intervjuer med unga stockholmare, genom de sociala och ekonomiska problem som möter de unga vid deras inträde på stadens bostadsmarknad. Fram tonar en bostadsmarknad som reser hinder för sökande med svaga ekonomiska resurser och osäkra anställningsförhållanden, samtidigt som den ger möjligheter för sökande med rätt kontakter och en stark ekonomi i ryggen. Vi får vittnesbörd om tillfälliga, inte sällan obekväma, bostadsförhållanden, som lätt skapar beroenden av föräldrar och sociala nätverk. Vi får också den mörkare bilden av en bostadsmarknad som tenderar att diskriminera hemlösa och flyktingar. Ur de ungas intervjusvar tonar ett Stockholm som en ”Peter Pan-värld” fram, där barndomen förlängs och vuxenblivandet fördröjs när unga människor tvingas bo kvar i föräldrahemmet och leva av föräldrarnas resurser.

”Young Adults and the Stockholm Housing Crisis: Falling Through the Cracks in the Foundation of the Welfare State”(pdf, 886 kb, nytt fönster).

Tidigare mottagare

Tidigare mottagares uppsatser finns att ladda ner på Samfundets S:t Eriks dokumentarkiv.

Samfundets S:t Eriks dokumentarkiv