My Hellsing

Stockholmias jubileumsstipendium 2016 om 250 000 kronor tilldelades My Hellsing för projektet Revolutionen som uteblev. Stockholms politiska sällskapsliv 1770–1830.

My Hellsing. Foto: Thomas Hellsing

Revolutionen som uteblev. Stockholms politiska sällskapsliv 1770–1830.

Kvinnor och män i Stockholms politiska sällskapsliv 1770–1830 undersöker utifrån ett genusperspektiv hovets kontakter i staden under den period då kungamakten förmodas ha utmanats av en borgerlig offentlighet. Det politiska sällskapslivets villkor för kvinnor och män gestaltas utifrån ett rikt persongalleri av maktlösa kungligheter, liberala adelsmän, frustrerade diplomater, framgångsrika utländska aristokrater och demimonder i prekär ställning. Boken bygger på aktuell forskning och en djupdykning i primärkällor (brev, dagböcker, memoarer, reseskildringar, spion- och polisrapporter, annonsmaterial, räkenskaper, föreningsarkiv, kart- och bildmaterial).Stockholms politiska sällskapsliv bestod av tre sorters umgänge. Det första var det sociala liv som skedde i hovets regi, och ofta inom palatsens väggar: baler, audienser och bjudningar. Den andra typen av umgänge var de mondäna träffpunkter i staden som utgjorde mötesplatser potentiellt på lika villkor mellan hov, adel och borgerskap. Detta skedde i parker som Kungsträdgården, på Stockholms teatrar och Operan, på klubbar, sällskap, baler och i elitens hem. Den tredje typen av umgänge var det socialt breddade umgänge som skedde på gator och torg, värdshus och kaffehus. Dessa platser spelade en central roll för elitens mobilisering av lägre skikt, i synnerhet vid exceptionella händelser som gatuvåld, tumult och uppror.

Projektet startades 2016 och avslutas 2020 med en publikation.

My Hellsing

My Hellsing är postdoktorforskare i historia vid Uppsala universitet. Hon disputerade 2013 på avhandlingen Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet. Den kom ut som biografi 2015.