Anna Gavanas

Stockholmias jubileumsstipendium 2016 om 250 000 kronor tilldelades Anna Gavanas för projektet Makt och motstånd i Stockholms musikhistoria: disco, rave och den elektroniska dansmusikscenens framväxt i stadens kulturliv.

Anna Gavanas. Foto: Anna Nilsen

Disco, rave och den elektroniska dansmusikscenens framväxt i Stockholms kulturliv

Stockholms kulturliv präglas idag av elektronisk dansmusik men dess historia har präglats av konflikt och speglat maktförhållanden i samhället. Inträdet av Disco och Rave (som föregick house och techno) kan jämföras med jazzens och foxtrotens inträde under 40-talet. Till en början möttes dessa nya kulturella uttryck av vildsint kritik i offentligheten (och upplevdes av debattörer som en alternativ och hotfull modell för samhället) men kommersialiserades och etablerades till delar av det svenska kulturarvet. Detta projekt jämför två avgörande epoker i specifika lokaliserade kontexter: 70-talets disco och 90-talets rave som del av Stockholms stadshistoria. Vad har stått på spel i skapandet och i reaktionerna på elektroniska dansmusikscener i Stockholm och för vilka aktörer? Hur har lokala aktörer, etableringsprocesser och konflikter utspelats; vilka går till historien och vilka faller i glömska? Med hjälp av arkivstudier och muntlig historiografi analyserar detta projekt hur striderna kring disco och rave kan relateras till skiften i Stockholms kulturliv: dess medieklimat; socio-politiska motsättningar; infrastruktur och olika gruppers förutsättningar för kreativt arbete. Utifrån unikt arkiv- och intervjumaterial analyserar projektet hur utvecklingar i elektronisk dansmusikkultur kan relateras till större samhälleliga processer.

Anna Gavanas

Anna Gavanas är socialantropolog och författare. Hon har bland annat publicerat artiklar och böcker med fokus på musikhistoria, elektronisk dansmusikscen, media, genus och DJ-kultur. Gavanas är doktor i Socialantropologi (sedan 2001) och docent i Genusvetenskap (sedan 2009). 2016 gav hon ut boken ”DJ-liv: historien om hur diskjockeyn erövrade Stockholm,” skriven tillsammans med Anna Öström (Gidlunds Förlag), som fick stort genomslag. 2016 kom Gavanas även ut med med reportageboken ”Pensionärsplaneten: spaniensvenskar och pensionsmigration i en globaliserad värld” (Makadam Förlag ) — om svenska pensionärers liv i Spanien utifrån ett socialantropologiskt forskningsprojekt vid Linköpings Universitet. Andra böcker där Anna Gavanas medverkar är: DJ Culture in the Mix (2013), Rundgång (2009), Rena Hem på Smutsiga Villkor? (2013) samt monografin Fatherhood Politics in the United States (2004). Inom kulturområdet är Gavanas verksam sedan slutet av 1990-talet: som DJ, arrangör, musikproducent och kulturskribent, under namnet Gavana samt med skivbolaget Meerkat Recordings.

Projektet startades 2016 och avslutas 2020 med en publikation.