Demokratistipendium 2018

2018 utlyste Stockholmia ett demokratistipendium om 100 000 kronor, för att stimulera till forskning på demokratiseringsprocessen på lokal nivå i Stockholm.

I vår tid uppreser misstro, populism och främlingsfientlighet nya prövningar för demokratin. Samtidigt växer avståndet till den kamp som ligger bakom rätten att rösta. Historien är avgörande för att forma framtiden.

”Världens viktigaste fråga” kallade feministen Signe Bergman rösträttsfrågan. För rösträttskampen och införandet av allmän och lika rösträtt på den kommunala nivån saknas forskning. Samtidigt finns gott om spännande material. 2018 utlyste Stockholmia ”världens viktigaste stipendium” om 100 000 kronor, för att stimulera till forskning på demokratiseringsprocessen på lokal nivå i Stockholm.

Tävlingsregler

Ämnet för stipendieansökan skulle ha tydlig Stockholmsanknytning. Det kunde röra sig om en materialinventering, en pilotstudie, färdigställandet av en bok, skrivandet av en mer omfattande ansökan eller liknande. Sökande skulle vara doktorand eller disputerad forskare.

Stockholmiastipendiater får även ingå i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med tillgång till Stockholmias nätverk, förmedlingskanaler och publiceringsmöjligheter samt närhet till Stadsmuseets kompetenser, till samlingar och arkiv.

Juryn

Ansökningar handlades och stipendiater utsågs av medlemmar från Stockholmias redaktionsråd: Heiko Droste, Stadshistoria, Stockholms universitet; Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; Ann-Charlotte Backlund, Stadsmuseet och Rebecka Lennartsson, Stockholmia.

Vinnare: Anders Perlinge

Anders Perlinge. Foto: Hanna Hellström

Anders Perlinge tilldelas Stockholmias demokratistipendium 2018 om 100 000 kronor för projektet ”The Capital of Maids. Conditional Financal Influences on Commencing Democratical Processes, 1855–1880 / Kvinnligt kapital i Stockholm 1855–1880. Privatfinansiella förutsättningar för demokratins genombrott”

När demokratiseringen av Sverige och Stockholm studeras, hamnar fördelningen av den politiska makten oftast i centrum. Perlinges projekt lyfter ett underbeforskat sammanhang mellan ekonomiska och politiska rättigheter med avgörande betydelse för demokratiseringsprocessen. I fokus står kvinnors ofrihet på det ekonomiska området under perioden fram till 1864/1884, då myndighetsåldern reglerades. Varken som ogift eller gift fick kvinnor dessförinnan förfoga över sin egen eventuella förmögenhet, utan stod under en mans förmynderskap eller fick som gift honom som målsman. Endast änkor medgavs större frihet i detta avseende. Genom studier av det omfattande och föga utforskade Förmyndarkammarens arkiv på Stockholms stadsarkiv och bouppteckningar efter avlidna ogifta kvinnor och deras manliga förmyndare i Stockholms Rådhusrätts arkiv, ger projektet ny och viktig kunskap om sammanhangen mellan privatfinansiella förutsättningar och demokrati.

Anders Perlinge

Anders Perlinge (f. 1962) disputerade vid Stockholms universitet 2005 med avhandlingen Sockenbankirerna. Kreditrelationer och tidig bankverksamhet. Vånga socken i Skåne 1840–1900 och blev docent i etnologi 2013. Han är idag verksam som forskare vid Institutet för Ekonomisk-historisk och Företagshistorisk Forskning (EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm med särskilt intresse för finanshistoria. På Stockholmia förlag har han tidigare publicerat Bubblan som sprack. Byggboomen i Stockholm 1896–1908 (2012).

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.