Nationella minoriteter och urfolket samer i Stockholm

De nationella minoriteternas närvaro i Stockholm i historien. Fyra essäer som du kan ladda ned gratis.

      

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är sedan år 2000 Sveriges nationella minoriteter. Samer är även Sveriges urfolk. De har levt och verkat i den mångkulturella och flerspråkiga staden Stockholm under lång tid. Få känner till deras historia och de villkor som har präglat deras närvaro.

Mellan 2020 och 2022 arbetade Stadsmuseet i Stockholm i ett kunskapsuppbyggande projekt i samverkan med minoriteterna. Samlingarna berikades med minnen, fotografier och föremål. Utställningen Vems är du? berättade om den samhörighet, stolthet och upprymdhet, sorg och tystnad som materialet vittnar om. Till projektet knöts även en forskargrupp bestående av språkvetare, arkeologer, historiker och en etnolog som skrev historiska underlag.

I syfte att ytterligare sprida kunskapen om Sveriges nationella minoriteter publicerade Stockholmia – forskning och förlag fyra skrifter inom serien Stockholmia essä som berättar om gruppernas närvaro i Stockholm i historien.

Bland bröllopsklänningar, begravningsvagnar och shoppingkvitton

Judiska kvinnor i Stockholm under 150 år, av Maja Hultman, kulturhistoriker och filosofie doktor i historia, verksam vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet.

Bland bröllopsklänningar, begravningsvagnar och shoppingkvitton, Digitala stadsmuseet

Publiceringsdatum: 2022-08-19
ISBN 9789170313486

Samisk historia i Sverige och Stockholm

Från Molnby till Paradiset, av Jonas Monié Nordin, docent i historisk arkeologi, verksam vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Samisk historia i Sverige och Stockholm, Digitala stadsmuseet

Publiceringsdatum: 2022-11-07
ISBN 9789170313547

Sverigefinnar i Stockholm genom tid och rum

Av Jarmo Lainio, professor i finska språket verksam vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska nederländska och tyska. Stockholms universitet.

Sverigefinnar i Stockholm genom tid och rum, Digitala stadsmuseet

Publiceringsdatum: 2023-01-05
ISBN 9789170313523

Meänkieli i Stockholm

Om meänkieli, dess historia och användning, av Constanze Ackermann-Boström, docent och postdoktor verksam vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

Meänkieli i Stockholm, Digitala stadsmuseet

Publiceringsdatum: 2022-12-05
ISBN 9789170313516